Peugeot Citroen delovi | Pe�o | Servis | Srbija | Beograd | �lanske kartice - popust

Tel: 065 32 90 100
» Home
» Delovi
» Servis
» Marketing
» O nama
» Usluge
» Kontakt

PEUGEOT CITROEN DELOVI | �LANSKE KARTICE

Po�tovani posetioci, od 27. novembra portal Opel-Delovi.com �e izdavati �lanske kartice koje �e omogu�avati POPUST u ve�ini prodavnica i servisa koji se reklamiraju na na�em portalu. Visina popusta isklju�ivo zavisi od na�ih klijenata. Rok va�enja �lanske kartice je godinu dana.
Svi korisnici �lanske kartice dobi�e: garanciju za kvalitet delova i garanciju za kvalitet servisnih usluga. Garancija podrazumeva mogu�nost reklamacije na izvr�ene servisne usluge u roku od 7 dana, kao i garancije na kvalitet i trajanje delova.
Firme koje nude popust za vlasnike �lanskih kartica »»
Uslovi kori��enja �lanskih kartica »»

KAKO DA OSTVARITE POPUST POMO�U �LANSKE KARTICE?
1.Molimo vas da unesete sve tra�ene podatke u onlajn obrazac.
2.U roku od 3h �asa usledi�e odgovor ili telefonski poziv (radnim danom). Cena na�ih usluga je vrlo povoljna.

3.Besplatan dolazak na va�u ku�nu adresu;preuzimanje dokumenata na dogovorenom mestu.

4.Sve usluge koje ste tra�ili bi�e obavljene u roku od 24h.

Peugeot i Citroen delovi

Delovi - model automobila

Peugeot i Citroen servis

Servis - model automobila

© 2012 Peugeot-citroen.rs Sva prava rezervisana. Peugeot Citroen delovi | Peugeot Citroen