Peugeot Citroen delovi | Pe�o | Servis | Prodaja | Srbija | Usluge

Tel: 065 32 90 100
» Home
» Delovi
» Servis
» Marketing
» O nama
» Usluge
» Kontakt

PEUGEOT | CITROEN | DELOVI | SERVIS | USLUGE

Peugeot-Citroen.rs predstavlja portal koji se bavi reklamiranjem firmi koje svoje poslovanje baziraju na brendovima Peugeot i Citroen.
Na�e usluge podrazumevaju:
1. postavljenje osnovnih informacija o firmama;
2. postavljanje reklamnih banner-a;
3. reklamiranje putem mre�nog marketinga - mre�ni marketing »»
4. prodaja proizvoda;
5. usmeravanje klijenata putem �lanskih kartica;
PRVI PAKET USLUGA
011 215 44 35
Portal Peugeot-Citroen | Peugeot-Citroen.rs je usko specijalizovan za reklamiranje firmi koje u svom prodajnom asortimanu nude Peugeot Citroen proizvode ili u svoje usluge baziraju na proizvodnom programu ove kompanije.
Peugeot-Citroen   portal vam  omogu�ava da  pro�irite  broj
svojih klijenata i kupaca, kao i da ostvarite odli�nu poziciju na najva�nijem pretra�iva�u  Google-u. Prvi paket na�ih usluga podrazumeva:
     - postavljanje osnovnih i detaljnih informacija o firmi na vi�e veb stranica
     - opis kategorija proizvoda koje prodaje i usluga koje nudi
     - fotografije objekta
     - prikaz lokacije (mapu)
Peugeot Citroen delovi - cena prvog paketa je od 10.000 do 15.000 din/god.
KATEGORIJE PROIZVODA
Cenovnik
Usluge  postavljanja  reklama  u  vidu   banner-a  na   portal Peugeot-Citroen.rs vrlo su povoljne.
Prikaz ponude »»
Prikaz ponude »»
Peugeot-Citroen - Pe�o servis - Cenovnik usluga - slika 1Prikaz ponude »»
POPUST ZA NA�E POSETIOCE
SMS
Portal Peugeot-Citroen.rs radi na razvoju i unapre�enju usluga koje su u na�oj ponudi. Od 27. novembra 2011. preko na�eg portala na�i posetioci �e mo�i da ostvare POPUST za servisiranje vozila, kupovinu auto-delova, registraciju vozila i drugo. Popust mogu da ostvare samo vlasnici na�ih �lanskih kartica.

Peugeot i Citroen delovi

Delovi - model automobila

Peugeot i Citroen servis

Servis - model automobila

© 2012 Peugeot-citroen.rs Sva prava rezervisana. Peugeot Citroen delovi | Peugeot Citroen