Peugeot Citroen delovi | Pe�o | Servis | Prodaja | Srbija | Mre�ni marketing

Tel: 065 32 90 100
» Home
» Delovi
» Servis
» Marketing
» O nama
» Usluge
» Kontakt
011 215 44 35

PEUGEOT | CITROEN | DELOVI | SERVISI | MRE�NI MARKETING

MRE�NI MARKETING

Portal Peugeot-Citroeni.rs je deo planiranog mre�nog marketinga koji obuhvata sve brendova u Srbiji koji se vezuju za auto-industriju. Mre�ni marketing obuhvata i prezentacije svih uslu�nih delatnosti koje su vezane za ovu privrednu granu.
Osnovni cilj na�ih planiranih aktivnosti promocije auto-industrije u Srbiji jeste da obezbedimo mre�u portala koji bi obuhvatili sve postoje�e brendove na doma�em tr�i�tu i da potencijalnim klijentima omogu�imo reklamiranje na onlajn tr�i�tu koje bi obuhvatalo preko 1.000.000 precizno targetiranih poseta u toku jedne godine.

Mre�ni marketing koji nudimo podrazumeva mnogo �ire uslu�ne aktivnosti u odnosu na klasi�no shvatanje pojma �marketing� u Srbiji. Na�e ponuda obuhvata �iri dijapazon usluga koje uklju�uju: istra�ivanje onlajn tr�i�ta, targetiranje onlajn kupaca, planiranje promocije proizvoda, pozicioniranje proizvoda, ogla�avanje proizvoda, postprodajne usluge itd.

Reklamiranje i mre�ni marketing koji trenutno nudimo odnosi se na slede�e portale:
1. Opel-Delovi.com
2. Fiat-Delovi.com
3. Peugeot-Citroen.rs
4. Volkswagen-Delovi.com
5. Renault-Delovi.com
6. Auto-Otpadi.com
7. Auto-Portali.com

Pozovite nas na brojeve telefona 011 215 44 35 i 063 461 1 987 ili preko i-mejla office@webdizajn-beograd.com i oglasite se na specijalizovanom portalu Peugeot-Citroen.rs
Opel-delovi.com
Fiat-delovi.com
Peugeot-citroen.rs
Volkswagen-delovi.com
Renault-delovi.com
Auto-otpadi.com

Peugeot i Citroen delovi

Delovi - model automobila

Peugeot i Citroen servis

Servis - model automobila

© 2012 Peugeot-citroen.rs Sva prava rezervisana. Peugeot Citroen delovi | Peugeot Citroen