Peugeot Citroen delovi | Pe�o | Servis | Prodaja | Srbija | O nama

Tel: 065 32 90 100
» Home
» Delovi
» Servis
» Marketing
» O nama
» Usluge
» Kontakt
063 14 61 987

PEUGEOT | CITROEN | DELOVI | AUTO SERVISI | O NAMA

Portal�Peugeot-Citroen | Peugeot-Citroen.rs�je vlasni�tvo agencije Studio 77 iz Beograda.�

Portal je namenjen firmama koje se bave prodajom delova za Peugeot i Citroen vozila, servisiranjem Peugeot i Citroen vozila, osiguranjem i registracijom vozila i dr.

Na portalu su zastupljeni slede�e kategorije prodavaca i preduzetnika: prodavnice auto-delova, servisi, auspuh servisi, auto lakireri, auto limari, auto mehani�ari, auto otpadi, prodavci auto alarma, auto gasa, auto klima, motornih ulja, akumulatora, auto perionice, auto kozmetika itd.�

Pozovite nas na brojeve telefona�011 311 06 04�i�063 461 1 987�ili preko i-mejla�office@webdizajn-beograd.com �i oglasite se na specijalizovanom portalu�Peugeot-citroen.rs�

MRE�NI MARKETING

Portal Peugeot-citroen.rs je deo planiranog mre�nog marketinga koji obuhvata sve brendova u Srbiji koji se vezuju za auto-industriju. Mre�ni marketing obuhvata i prezentacije svih uslu�nih delatnosti koje su vezane za ovu privrednu granu.

Osnovni cilj na�ih planiranih aktivnosti promocije auto-industrije u Srbiji jeste da obezbedimo mre�u portala koji bi obuhvatili sve postoje�e brendove na doma�em tr�i�tu i da potencijalnim klijentima omogu�imo reklamiranje na onlajn tr�i�tu koje bi obuhvatalo preko 1.000.000 precizno targetiranih posetilaca u toku jedne godine.�

Mre�ni marketing koji nudimo podrazumeva mnogo �ire uslu�ne aktivnosti u odnosu na klasi�no shvatanje pojma �marketing� u Srbiji. Na�e ponuda obuhvata �iri dijapazon usluga koje uklju�uju: istra�ivanje onlajn tr�i�ta, targetiranje onlajn kupaca, planiranje promocije proizvoda, pozicioniranje proizvoda, ogla�avanje proizvoda, postprodajne usluge itd.

Reklamiranje i mre�ni marketing koji trenutno nudimo odnosi se na slede�e portale:
1. Opel-Delovi.com
2. Fiat-Delovi.com
3. Peugeot-Citroen.rs
4. Volkswagen-Delovi.com
5. Auto-Otpadi.com
6. Auto-Portali.com

Peugeot i Citroen delovi

Delovi - model automobila

Peugeot i Citroen servis

Servis - model automobila

© 2012 Peugeot-citroen.rs Sva prava rezervisana. Peugeot Citroen delovi | Peugeot Citroen