Peugeot Citroen delovi | Pe�o | Servis | Zemun | Beograd | Auto Mika

Tel: 065 32 90 100
» Home
» Delovi
» Servis
» Marketing
» O nama
» Usluge
» Kontakt
Lokacija »»
Auto Mika - Prodavnica auto delova, Prvomajska 2h, Zemun, Beograd, Srbija
Auto servis Mika - �or�e Panteli�a 23, Zemun, Beograd, Srbija
Auto servis Mika - Ugrinova�ki put 9, Zemun, Beograd, Srbija
Fotografije »»
Peugeot, Citroen, Beograd, Srbija
Peugeot, Citroen, Beograd, Srbija

PEUGEOT | CITROEN | DELOVI | SERVIS | ZEMUN | AUTO MIKA

Preduze�e MIKA KOMERC osnovano je 1993. godine u Beogradu, Srbija.
Od osnivanja do danas usmereni smo ka ostvarenju svojih dugoro�nih razvojnih ciljeva: da tr�i�tu ponudimo kvalitetan sistem usluga, koji �e, osim veleprodaje i maloprodaje, obuhvatati i proizvodnju autodelova, servisne usluge, Rent-A-Car usluge, Cargo terminal i dr.
Svesni da se dugoro�ni poslovni razvoj mora temeljiti na stabilnim osnovama, kontinuirano ula�emo u poslovnu infrastrukturu, tako da danas raspola�emo sopstvenim poslovnim prostorom i zemlji�tem namenjenim novim razvojnim projektima i dugoro�nim investicijama.
U veleprodaji i maloprodaji nudimo �irok asortiman autodelova, kao i potro�nog materijala za sva vozila, autoelektrike, autokozmetike i motornih ulja poznatih svetskih proizvo�a�a.
Radno vreme:
Prodaja delova
0.00-24.00h
Servis
9.00-17.00h
Subota
9.00-15.00h
AUTO MIKA
011 316 37 56
Adresa:
Prvomajska 2h - Prodaja delova
�or�e Panteli�a 23 - Servis
Ugrinova�ki put 9 - Servis
Zemun, Beograd
PIB:
100095515
Mati�ni broj:
17082345
Broj telefona:
011 316 37 56 - Prodaja delova

Servis putni�kih vozila
011 21 03 527

Servis putni�kih i poluteretnih voz.
011 37 55 232
Delatnost:
Delovi - veleprodaja
Delovi - maloprodaja
Servis
E-mail:
office@automika.co.rs
Veb-sajt:
www.automika.co.rs
KATEGORIJE PROIZVODA
Cenovnik
Prodaja delova - kategorije proizvoda
1. Redovno odr�avanje vozila 2. Motorna grupa 3. Elektrika 4. Ko�nice 5. Upravlja�ki sistem 6. Ve�anje 7. Grejanje i klima 8. Alat i pribor 9. Menja� 10. Dodatna oprema.
Tipovi usluga - Kategorija usluga
1. Redovno odr�avanje vozila 2. Auto-mehanika 3. Auto-elektrika 4. Auto-dijagnostika 5. Auto-elektronika 6. Trap- ve�anje

Prodaja delova i servis za sva putni�ka vozila.
POPUST ZA NA�E POSETIOCE
SMS
Auto Mika trenutno ne omogu�ava popust za posetioce portala Fiat-delovi.com.

Peugeot i Citroen delovi

Delovi - model automobila

Peugeot i Citroen servis

Servis - model automobila

© 2012 Peugeot-citroen.rs Sva prava rezervisana. Peugeot Citroen delovi | Peugeot Citroen